Orbánné Szegő Ágnes:
A Heves
megyei zsidóság története a XVIII. századtól a holocaustig 

Jelen weboldal fejlesztése MAZSÖK támogatásából valósult meg.

Bemutatkozás

  A magyar holokauszt kutatás intézményes atyja, Randolp Lewis Braham professzor megtisztelt azzal, hogy „A Heves megyei zsidóság története a XVIII. századtól 1944-ig” című kötetem előszavát elkészítette. A tanulmány első változatát az általa vezetett J. and O. Winter Fund támogatásával írhattam meg. Ez adta a Debreceni Egyetemen 2001-ben megvédett PhD disszertációm alapját. A professzor úr megtisztelt azzal is, hogy a 2007-ben megjelent „A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája” ötletadójának nevezett, és a könyv „Heves vármegye” fejezetét is én írhattam meg.
   A disszertáció rövidített szövegét olvashatják ezen a honlapon, fejezetekre osztva, képekkel illusztrálva. Ma, a digitális írásbeliség korszakában azoknak a Heves megyében élt elődjeinknek állítunk emléket ilyen módon is, akik a megye modernizációjában létszámuknál jóval nagyobb szerepet töltöttek be. 
   Ezen honlapot az általam vezetett, 1995-ben a tiszafüredi és környékbeli zsidóság szellemi és tárgyi emlékei ápolására hívatott Tiszafüredi Menóra Nyílt Alapítvány hozta létre, a Magyarországi Zsidó Közalapítvány támogatásával. Alapítványunk az eltelt 26 év alatt az egyetlen megmaradt épített tiszafüredi emlékhely, a mintegy 250 éve használt zsidó temető gondozásával, felújításával, mártíremlékhely létrehozásával szolgálta az itt élt zsidó emberek emlékének ápolását.

 Kuratóriumi tagjaink és önkénteseink segítségével több mártír megemlékezést tartottunk 2000-ben, 2004, 2005-ben és 2012-ben. 2006 és 2019 között minden esztendőben megszerveztük és lebonyolítottuk az igen látogatott Tiszafüredi Zsidó Kultúra Napját, ami a zsidó vallást, kultúrát, hagyományokat volt hivatva bemutatni előadásokkal, kiállításokkal és koncertekkel.
   Kétszer is fogadtuk az Élet Menete Alapítvány egyedülálló vándorkiállítását, amely egy korabeli tehervagonban mutatja be a holokauszt magyarországi történéseit. Számos holokauszt órát, előadást tartottunk, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. Kiállításainkat bemutattuk Heves, Szolnok megyében és Budapesten is. Zsidó Múlt elnevezésű facebook csoportjainkban is a zsidó kultúrát, vallást és hagyományokat próbáljuk bemutatni, ezen kívül segítjük a családkutatást.
   A Jewishgen régi hitközségeket bemutató kehilalinks projektje keretében angol nyelvű honlapokat készítettünk Eger, Gyöngyös és Tiszafüred zsidó lakosai emlékére.
https://kehilalinks.jewishgen.org/Eger/

https://kehilalinks.jewishgen.org/Gyongyos/

https://kehilalinks.jewishgen.org/Tiszafured/

   Kérjük a kedves látogatókat, hogy emlékezzenek ezen honlap oldalainak olvasásával a helyi társadalom szerves részeként egykor itt élt zsidó emberekre.

Dr. Szegő Ágnes
kuratóriumi elnök